1. Inleiding
Sticky Chapters neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement zal duidelijk worden welke gegeven verwerkt worden, en met welk doel dit gedaan wordt. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor vragen kun je contact opnemen met info@stickychapters.nl.

2. Sticky Chapters
Sticky Chapters is een eenmanszaak, kantoorhoudende te Hoogblokland aan Pinksterbloemstraat 31, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51953277.

Sticky Chapters is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

3. Gebruik van gegevens
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Sticky Chapters persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Sticky Chapters voordat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Sticky Chapters worden bewaard.

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk is voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk is voor dit doeleinde

4. Verkrijgen van gegevens
Sticky Chapters heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat Sticky Chapters gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partij is MoneyMonk.

5. Jouw rechten
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Sticky Chapters over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Sticky Chapters. Je kunt verzoeken dat Sticky Chapters je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Sticky Chapters te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Sticky Chapters of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Sticky Chapters te verkrijgen. Sticky Chapters zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op een eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Sticky Chapters je daardoor bepaalde diensten meer kan leveren.

Reactie door Sticky Chapters
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@stickychapters.nl. Sticky Chapters zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één maand nadat Sticky Chapters een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Sticky Chapters je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangegeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

6. Ontvangers gegevens
Het kan zijn dat Sticky Chapters verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

7. Cookies en gebruik hiervan
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Sticky Chapters worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Sticky Chapters worden geplaats kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

8. Wijzigingen
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

9. Vragen
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Sticky Chapters je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@stickychapters.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Sticky Chapters jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@stickychapters.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.